Seltsi juhtimine ja liikmed

Eesti Majandusteaduse Seltsi juhtorganiteks on liikmete üldkoosolek ehk üldkogu, seltsi president ja seltsi juhatus. Üldkogu poolt kolmeks aastaks valitav seltsi juhatus koosneb kolmest isikust.

Eesti Majandusteaduse Seltsi liikmed võivad olla kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes tunnustavad Seltsi põhikirja ja toetavad Seltsile seatud eesmärke. Seltsi liikmeks saamiseks tuleb esitada juhatusele avaldus, mille leiate menüülingi "Infot seltsi kohta" allmenüüst, koos ühe soovitusega tegevliikmelt. Juhatus otsustab liikmeks vastuvõtu avalikul hääletusel seltsi üldkogul.

Eesti Majandusteaduse Seltsi juhatus

Eesti Majandusteaduse Seltsi liikmete nimekiri

Kontakt

www_BB5A3162.jpg