Juhatus

Eesti Majandusteaduse Seltsi üldkoosoleku otsusega 27. jaanuarist 2016.a. on alates 01. märtsist 2016.a. seltsi president Meelis Kitsing (Estonian Business School) ning seltsi juhatuse liikmed on Kaire Põder (Estonian Business School) ning Karmo Kroos (Estonian Business School). Seltsi juhatuse ametiaeg algas 01. märtsil 2013 ning ametiaja kestus on kolm aastat.

Seltsi praegune juhatus võttis seltsi juhtimise üle alates 2013. aastast ametisolnud juhatuselt koosseisus Ülo Kaasik (Eesti Pank), Tairi Rõõm (Eesti Pank) ning Martti Randveer (Eesti Pank).