Eesti Majandusteaduse Seltsi auliige Jüri Sepp

Eesti Majandusteaduse Seltsi 11. aastakonverentsil 2016. aastal otsustati seltsi üldkoosolekul ühehäälselt valida Eesti Majandusteaduse Seltsi auliikmeks Tartu Ülikooli majandusprofessor Jüri Sepp.

 

Auliikmeks nimetamiseks tunnustavad Eesti Majandusteaduse Seltsi juhatus ja liikmed professor Jüri Sepa tööd ja pühendumust seltsi taasasutamisel 2000-ndate aastate alguses ning järjepidevat panust seltsi ajaloo kogumisse ja süstematiseerimisse. Täname ja õnnitleme!

 

PrindiE-post